ตำแหน่งงาน

Web developer (Full time)

3 ตำแหน่ง

Online Media Planner

2 ตำแหน่ง

Strategic Planner

2 ตำแหน่ง

Project Manager

1 ตำแหน่ง

Graphic & Web Designer

1 ตำแหน่ง

Social Content (แผนกบริหารและสร้างสรรค์เนื้อหาสื่อโซเชียล)

2 ตำแหน่ง

Online Media Optimizer (ปฏิบัติการบริหารสื่อออนไลน์)

2 ตำแหน่ง