ตำแหน่งงาน

Senior Strategic Planner (ฝ่ายวางแผนกลยุทธ์)

2 ตำแหน่ง

Media Optimizer (ปฏิบัติการบริหารสื่อออนไลน์)

2 ตำแหน่ง

Online Creative Group Head (ผู้จัดการฝ่ายความคิดสร้างสรรค์ )

1 ตำแหน่ง

Social Campaign Management (ผู้จัดการบริหาร โซเชียลแคมเปญ )

1 ตำแหน่ง

Social Content (แผนกบริหารและสร้างสรรค์เนื้อหาสื่อโซเชียล)

2 ตำแหน่ง

Social Selling Channel (บริหารการขายสินค้าผ่านช่องทาง โซเชียลมีเดีย)

4 ตำแหน่ง